Amerykanie opublikowali raport potwierdzający, że trwają negocjacje w sprawie żydowskich roszczeń wobec Polski

W specjalnym raporcie dotyczącego wolności religijnej na świcie zanotowano, że Waszyngton prowadzi rozmowy z warszawskim rządem w sprawie roszczeń żydowskich. Udział w nich brali przedstawiciele m.in. amerykańskiej ambasady i loży żydowskiej, którzy omawiali kwestię uregulowania amerykańskiej ustawy 447.

W punkcie dotyczącym wolności religijnej w Polsce autorzy raportu w szczególności zwrócili uwagę na jedno wyznanie funkcjonujące w naszym kraju. Już we wstępie poruszono temat bez spadkowych roszczeń żydowskich.

– Ambasador Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele ambasady i odwiedzający Polskę amerykańscy urzędnicy państwowi rozmawiali z przedstawicielami rządu ostanie postępowań dotyczących zwrotu mienia oraz o zwalczaniu antysemityzmu – napisano.

– W lutym sekretarz stanu publicznie wezwał władze do przyjęcia kompleksowych przepisów dotyczących zwrotu własności prywatnej osobom, które utraciły mienie podczas Holokaustu. W maju i wrześniu specjalny pełnomocnik Departamentu Stanu USA ds. monitoringu i walki z antysemityzmem rozmawiał z przedstawicielami władz i liderami społeczności żydowskich na temat walki z antysemityzmem – czytamy w raporcie zamieszczonym na stronie amerykańskiej ambasady w Polsce.

Warto dodać, że nad restytucją mienia religijnego dla różnych grup wyznaniowych w Polsce pracują cztery komisje, choć sprawa głównie dotyczy kwestii tzw. żydowskich kamienic o które starają się osoby prywatne.

– Krytycy nadal wskazywali, że przepisy regulujące restytucję mienia związków wyznaniowych nie rozwiązują kwestii spornych nieruchomości będących obecnie własnością prywatną. Kilka kontrowersyjnych, skomplikowanych spraw pozostało nierozstrzygniętych. Obejmowały one szereg przypadków, w których budynki i osiedla zbudowano na gruntach, na których pierwotnie położone były cmentarze żydowskie zniszczone podczas lub po II wojnie światowej. Społeczność żydowska nadal wskazywała, że tempo restytucji mienia wspólnot żydowskich było powolne, związane z nim koszty obsługi prawnej wysokie a zgłaszający roszczenia często nie odzyskiwali mienia ani nie uzyskiwali rekompensat. Przykładem może być rozpoczęty 19 lat temu proces zwrotu starego cmentarza żydowskiego w Kaliszu, który do końca roku nie został rozstrzygnięty – wskazują amerykanie.

Przypomniano także, że 20 maja 2020 roku żydowska loża B’nai B’rith International skrytykowała polski rząd za odmowę zwrotu majątku ofiarom Holokaustu. Przytoczono również słowa Premiera Morawieckiego, które skrytykował przewodniczący Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO) uznający je za brak wrażliwości w stosunku do ofiar Holokaustu oraz za wypaczające wspólną polsko-żydowską historię. Wezwał on również do wypełnienia przez Polskę Deklaracji Terezińskiej.

Przytoczono również krytyczne głosy polskich polityków wobec bezprawnych roszczeń żydowskich, w tym byłego wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki z Kukiz’15, polityków PiS czy też Grzegorza Brauna z Konfederacji, przytaczając jego wypowiedź z majowej konferencji.

– Imperium amerykańskie jest tu politycznym, a także militarnym narzędziem żydowskiego szantażu przeciwko Polsce – mówił Braun.

Należy zaznaczyć, że rząd amerykański bacznie śledzi informacje na temat roszczeń żydowskich na każdym portalu informacyjnym.

Warto też zaznaczyć, że niedawno „Wiadomości” przyznały, że temat roszczeń żydowskich wobec Polski istnieje, czemu wraz z aparatem partyjnym PiS wcześniej zaprzeczały. W materiale przekonywano, że gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem, „ponad dwukrotność” środków przeznaczanych na socjalistyczny program 500+ przeznaczono by na spłatę żydowskich roszczeń.

medianarodowe.com, nczas.com

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

2 thoughts on “Amerykanie opublikowali raport potwierdzający, że trwają negocjacje w sprawie żydowskich roszczeń wobec Polski

 • Avatar
  20 czerwca 2020 at 06:37
  Permalink

  „Całe zagadnienie nie sprowadza się bynajmniej do dylematu „Czy być antyniemieckim z Amerykanami, czy antyamerykańskim z Niemcami?”, tylko po prostu do uświadomienia sobie CAŁEGO łańcucha (nomen omen) zależności Polski – wiodącego PRZEZ Niemcy DO USA. (…)
  .
  Spójrzmy np. na prace jak najbardziej pro-transformacyjnego i pro-zachodniego prof. Antoniego Dudka. (…) Prof. Dudek nie zostawia złudzeń i nie powinien ich mieć nikt zaglądający choćby płytko za kulisy zmieniających Polskę procesów transformacyjnych lat 90-tych: OD POCZĄTKU RĘCZNIE TYM WSZYSTKIM STEROWAŁA AMBASADA USA. To tam kolejni rządzący III RP, niezależnie od szyldu partyjnego – biegali po instrukcje, z każdą decyzją personalną odpowiedniego poziomu, nie mówiąc o strategiach gospodarczych, TAKŻE tych korzystnych dla Niemiec. Nie miejmy złudzeń – to amerykańska ambasada zatwierdzała każdorazowo listy polskich zakładów przeznaczonych do prywatyzacji. To Amerykanie zabronili Wałęsie po jego zwycięstwie prezydenckim odsunąć Balcerowicza, choć przecież tylko dzięki nadziei na to posunięcie Lechu te wybory wygrał. Szef państwa polskiego został tak dokładnie przestraszony, że mało nie zrobił z Balcerowicza premiera, ten wprawdzie nie zechciał, ale firmowana przez niego linia polityki gospodarczej uformowała III RP – kraj przedwcześnie pozbawiony przemysłu, a więc gotowy do przyjęcia roli słabego rynku zbytu i pozycji montera półfabrykatów dla gospodarek zachodnich (głównie niemieckich), z pracownikami uwięzionymi w pułapce niskich dochodów, systemowym bezrobociem i masą ludzi zbędnych, zawczasu hodowanych do roli eksportowej siły roboczej dla Zachodu. TO WSZYSTKO ZAFUNDOWALI NAM AMERYKANIE, choć bezpośrednio skorzystali faktycznie Niemcy, tj. zarówno realnie należący do nich przemysł, jak już dawno nie niemiecka, ale globalna finansjera (choćby nawet wciąż używająca niemieckich znaczków firmowych). Skutki tego amerykańskiego modelowania III RP odczuwamy do dziś (…)
  .
  Co zaś z tego wszystkiego wynika dla Polski – dziś i na przyszłość? Postulowane całościowe spojrzenie każe przede wszystkim uznać, że będąc częścią gospodarki niemieckiej, tzn. NIE MAJĄC SUWERENNOŚCI EKONOMICZNEJ – NIE MAMY PODSTAWOWEGO NARZĘDZIA DLA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLITYCZNEJ, ANI BUDOWY SIŁY WŁASNEJ WSPÓLNOTY NARODOWEJ. (…) Polska jest niemiecka (cokolwiek by nam nie opowiadali dla niepoznaki obecnie rządzący), a jest taka – bo jest amerykańska.
  .
  Przede wszystkim więc i całkowicie odrzucić należy wszelkie mrzonki, że oto „Amerykanie uwolnią nas od Niemców”, bo to założenie, że mając więcej łażących wszędzie kur będziemy mieli mniej obes…e podwórko. Zależność [Polski] od Berlina jest SKUTKIEM od zależności od Waszyngtonu, więc sami od siebie nas przecież wyzwalać nie będą.” – pisze przed wyjazdem Dudy do USA stały publicysta putinowskiego Sputnika: Konrad Rękas: Amerykanie, Niemcy, Erefenowcy http://xportal.pl/?p=36902 (13.06.2020).
  .
  Wynikało by z tego, że wybór: Duda albo Trzaskowski jest wyborem pozornym, lecz innej drogi nie mamy, bo czyż Imperium putinowskie – by użyć słów p. Grzegorza Brauna – też nie jest politycznym, a także militarnym narzędziem żydowskiego szantażu przeciwko Polsce?

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.