Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

foto: Daniel Doman, licencja CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr.com
foto: Daniel Doman, licencja CC BY-NC-ND 2.0 via Flickr.com

13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Został on ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Upamiętnia rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego w Katyniu pod Smoleńskiem, zamordowanych przez NKWD w 1940.

13 kwietnia 1943 roku Radio Berlin podało informację o odnalezieniu w lesie katyńskim zwłok 10 tys. polskich żołnierzy. Byli to polscy jeńcy, których we wrześniu 1939 roku Armia Czerwona wzięła do niewoli i wbrew konwencjom międzynarodowym przekazała NKWD. Oddzielono oficerów, a szeregowych i podoficerów przekazano stronie niemieckiej. Więźniów zamknięto w specjalnie utworzonym systemie obozów. Aresztowano także funkcjonariuszy Policji Państwowej, KOP i innych formacji mundurowych, a także osadników wojskowych, ziemian, fabrykantów i urzędników.

Do marca 1940 roku większość oficerów Wojska Polskiego i policjantów więzionych w ZSRR – ok. 15 tys. – skoncentrowano w trzech obozach specjalnych w Kozielsku, w Starobielsku i w Ostaszkowie. 5 marca 1940 roku Stalin podpisał uchwałę o zamordowaniu obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR. Zapoczątkowała ona zbrodnię katyńską. Polscy jeńcy ginęli od strzału w tył głowy.

W dokumencie ustanawiającym Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej czytamy: „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.

Rosjanie oficjalnie przyznali się do popełnienia tej zbrodni dopiero 13 kwietnia 1990 roku. 14 października 1992 roku, na polecenie Borysa Jelcyna, naczelny archiwista państwowy Rosji Rudolf Pichoja przekazał ówczesnemu prezydentowi RP Lechowi Wałęsie kopie głównych dokumentów dot. zbrodni katyńskiej.

Maj/polskieradio.pl, wiki

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.