Papież potępia masonerię

foto: Wikimedia Commons
foto: Wikimedia Commons

132 lata temu papież Leon XIII wydał encyklikę „Humanum genus” (łac. „Rodzaj ludzki”). Potępił w niej masonerię, określając ją jako jednego z największych wrogów Kościoła. Odwołał się do bulli Klemensa XII z 1738 roku, Papież zauważa, że masoni od tamtego czasu zyskali ogromne siły i niemal otwarcie spiskowali przeciwko Kościołowi.

Encyklika wydana została 20 kwietnia 1884 roku. Masoni określani są w niej przez papieża jako „sekciarze”. Ponadto już wtedy papież widział, że masoneria „do takiej doszła potęgi, że prawie rządzi państwami”, co spowodowało „fatalne następstwa dla Kościoła, dla autorytetu władz, dla dobra publicznego”. „Doszło do tego, że można powziąć najpoważniejsze obawy co do przyszłości. Oczywiście nie w tym, co dotyczy Kościoła, którego trwałymi podwalinami żadna moc ludzka wstrząsnąć nie zdoła, ale w odniesieniu do bezpieczeństwa państw, w których stały się zbyt potężne czy to owa sekta wolnomularzy, czy inne podobne związki, będące jej satelitami i współpracownikami” – pisał papież Leon XIII.

Papież potępił w encyklice masonerię za tajemne działanie pod przysięgą. Podkreślił, że masoneria w swoich założeniach ma walkę z Kościołem i papiestwem. Wskazał także, iż masoni są wrogami dobrych obyczajów – zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym. W tejże encyklice przewidział też, że masoneria zamierza przygotować drogę dla komunizmu. „[…] torują drogę innym, jeszcze zuchwalszym sekciarzom, czekającym w pogotowiu, by z tych błędnych zasad wyciągnąć o wiele bardziej krańcowe wnioski, mianowicie uspołecznienie wszelkiej własności i zniesienie wszelkich różnic społecznych i majątkowych” – ostrzegał papież w encyklice „Humanum genus”.

Papież potępia także ideę pochodzenia władzy od ludu, o którą zabiegała masoneria, gdyż taki system prowadzi do nieposłuszeństwa wobec władców oraz przyczynia się do rewolucji. Potępiony został także ruch dążący do ograniczenia roli Kościoła w życiu społecznym, m.in. w szkolnictwie i kulturze.

Zgodnie z dyspozycją papieża, zakazane jest przystępowanie i popieranie masonerii. Papież Leon XIII utrzymał też kary nałożone na masonerię przez poprzednich namiestników Chrystusa.

CWIK/Wiki, Nonpossumus.pl

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.