Czy Bóg chce wielości i różnorodności religii? (WIDEO)

Na stronie Templum Christi pojawiło się opracowanie na temat tego, czy rzeczywiście Bóg chce wielości i różnorodności religii. To odpowiedź na doniesienia ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie papież Franciszek podpisał dokument o „międzyludzkim braterstwie”.

– Wydaje się, że Bóg chce wielości i różnorodności religii, gdyż „Kościół uznaje, że inne religie poszukują »po omacku i wśród cielesnych wyobrażeń« Boga nieznanego, ale bliskiego, ponieważ to On daje wszystkim życie, tchnienie i wszystkie rzeczy oraz pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. W ten sposób to wszystko, co znajduje się dobrego i prawdziwego w religiach, Kościół uważa »za przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez Tego, który każdego człowieka oświeca, aby ostatecznie posiadł życie« (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 16; por. dekret Nostra aetate, 2; Paweł VI, adhort. apost. Evangelii nuntiandi)”. (KKK 843) – czytamy na templumchristi.pl.

Autor jednak w dalszej części zwraca uwagę, że „przed grzechem pierworodnym, nie istniało wiele religii, ale tylko jedna, którą wyznawali wszyscy istniejący wtedy ludzie, czyli Adam i Ewa”.

– Religie przeczą sobie nawzajem w twierdzeniach dotyczących zarówno wiary, czyli przekonań dotyczących Boga, jak i moralności, czyli przekonań dotyczących właściwego sposobu postępowania. Z zasady niesprzeczności wynika, że wszystkie nie mogą być zatem prawdziwe – kontynuuje.

– Jeśli Bóg jest Prawdą to drogą do niego nie może być fałsz. Bóg nie może chcieć zatem fałszu dla człowieka, ale prawdy, podobnie jak nie chce dla człowieka zła, ale dobra, choć zło niekiedy dopuszcza, aby wyprowadzić z niego większe dobro – przypomina autor wpisu.

W dalszej części czytamy słowa św. Pawła VI oraz z Soboru Watykańskiego II, św. Jana Pawła II i Piusa IX na temat dążenia do prawdy. Znajdujemy tam m.in. zaprzeczenie, jakoby ludzie mogli „znaleźć drogę do wiecznego zbawienia i osiągnąć to wieczne zbawienie przez praktykowanie jakiejkolwiek religii”.

Pełen wpis wraz z argumentacją znajduje się na stronie Templum Christi.

youtube.com, templumchristi.pl

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.