Kijowski rząd masowo przesłuchuje duchownych

Jorge Franganillo, CC BY 2.0, Flickr

Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego alarmuje: Ich duchowni są masowo wzywaniu przez SBU na przesłuchania. Na razie wezwano kapłanów z dwóch eparchii (diecezji). Nie podano, co jest przyczyną wezwania.

Wezwanie otrzymało 20 duchownych z eparchii rówieńskiej oraz „znaczna liczba” z eparchii sarnenńskiej. Portal Religijno-Informacyjnej Służby Ukrainy, UKM PM wiąże działania ukraińskich służb z procesem nadania autokefalii ukraińskim prawosławnym przez Patriarchat Konstantynopolitański. Ten jest w sporze z Patriarchą Moskwy i Całej Rusi.

UKP PM informuje, że ostatnio „w różnych regionach Ukrainy prawie jednocześnie odbył się szereg prowokacji skierowanych przeciw hierarchom Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego”. – Według kierownika wydziału prawnego UKP archiprezbitera Ołeksandra Bachowa biorąc pod uwagę systematyczność, jednoczesność i masowość, działania te są skierowane wobec biskupów w celu wywarcia nacisku i zmuszenia ich do udziału w tzw. „soborze zjednoczeniowym” – czytamy w stanowisku UKP PM.

Kresy.pl przypominają, że w piątek ukraińska bezpieka przeszukała dom bpa Pawła Łebidzia, przełożonego Ławry Peczerskiej, największego i najstarszego monastyru w Kijowie, siedziby zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Metropolita wyszhorodzki i czarnobylski podejrzewany jest o „nawoływanie do nienawiści”.

Planom Kijowa i Konstantynopola sprzeciwia się Rosyjski Kościół Prawosławny, który uważa Ukrainę za swoje kanoniczne terytorium i uznaje działania Patriarchatu Konstantynopolitańskiego za bezprawne.

kresy.pl

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.