Kuratorium cenzuruje Biblię

Pixabay

Przedstawiciele kanadyjskiego kuratorium nakazali chrześcijańskiej szkole usunięcie z podręczników fragmentu 1 Listu do Koryntian. Zdaniem stróżów politycznej poprawności słowa św. Pawła o grzesznikach, którzy nie wejdą do Królestwa Bożego „dyskryminują mniejszości seksualne”.

Chodzi o 1 Kor 6, 9-11, a dokładniej o zdanie: „Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego”. Komisja edukacji w Albercie (Kanada) zdecydowała, że słowa te obrażają osoby homoseksualne i z tego powodu nie powinny znajdować się w podręcznikach szkolnych. – Żadne słowa z Pisma Świętego, które zostanie uznane za obraźliwe wobec konkretnych grup nie powinny mieć miejsca w szkole – upiera się Laurie Skori z komisji. Zwłaszcza, jak podkreśla, „nauczanie, które oczernia bądź oczernia czyjąś orientację seksualną”.

Nauczyciele i dyrekcja placówki są oburzeni poleceniem kuratorium. – To było szokujące! Nie można wybierać sobie fragmentów z Pisma Świętego. Każde słowo jest potrzebne, by stawiać nam wyzwania, by wzywać nas do lepszego zrozumienia – opisuje Deanna Margel, przedstawicielka szkoły. Zgodnie z prawem kanadyjskim kurator nie może wywierać presji odnośnie nauczania Biblii w szkole. Ponieważ kuratorium nie chciało ustąpić, dyrekcja szkoły złożyła skargę do sądu.

christiannews.net

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.