RW: utwierdzanie w błędzie żydów to nie miłość

foto: Facebook
foto: Facebook

Z okazji dnia judaizmu w Kościele w Polsce Robert Winnicki zauważył ważną kwestię, która przesłaniana jest z powodu powszechnej politpoprawności. Jako chrześcijanie, powinniśmy korzystać z możliwości nawracania tych, którzy tkwią w błędzie.

„Dziś wiele będzie się mówić o relacjach pomiędzy nami, katolikami w Polsce, a żydami. Byłoby dobrze, gdybyśmy tych wydarzeń nie obarczali politycznymi kalkulacjami, tylko potraktowali jako sprawy stricte duchowe. Tak też proszę czytać poniższe akapity – nie przez pryzmat pełnionych funkcji publicznych, ale jako głos prostego katolika” – zaznacza na samym początku Robert Winnicki.

„Właśnie z tej perspektywy apeluję do wszystkich biskupów, kapłanów i świeckich. Co mamy najcenniejszego, najpiękniejszego, co możemy ofiarować, czym możemy się, w imię najlepiej pojętej miłości bliźniego, z żydami podzielić? Do czego zachęcać? Tym skarbem jest oczywiście wiara w Jezusa Chrystusa, jest zachęcanie do przyjęcia Mesjasza” – pisze Robert Winnicki. „Kto wychodzi do żydów, by utwierdzać ich w błędach, które wiodą do wiecznego potępienia, ten nie kieruje się miłością, nie kieruje się >>ekonomią zbawienia<>Pójdźcie więc i nauczcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, co wam przykazałem<< (Mt 28, 19). >>Pójdźcie na cały świat i ogłoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, ten będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony<< (Mk 16, 15-16)” – napisał Robert Winnicki.

CWIK

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.