Ordo Iuris i projekt obywatelski dla życia

foto: Pixabay.com
foto: Pixabay.com

Instytut Ordo Iuris sporządził projekt i uzasadnienie ustawy, która 14 marca została przedłożona Marszałkowi Sejmu RP. Projekt wraz z zawiadomieniem o zawiązaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” powstał na rzecz zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Projekt realizuje powstałą przez Trybunał Konstytucyjny z polskiego systemu ustrojowego zasadę ochrony życia od chwili jego powstania, również w fazie prenatalnej (wyrok TK, sygn. Akt K 26/96) oraz zasadę rozstrzygania wszelkich wątpliwości dotyczących ochrony życia ludzkiego na rzecz tej ochrony – in dubio pro vita humana (wyrok TK, sygn. Akt K 14/03). Pomysłodawcy przypominają także zasadę sformułowaną w Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji Praw Dziecka: „Dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Jest to projekt postulujący wprowadzenie pełnej, równoprawnej ochrony życia i zdrowia każdego dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu. Usuwa okoliczności uchylające ochronę życia dziecka w okresie prenatalnym. Poza tym zobowiązuje państwo do zapewnienia opieki nad rodzinami, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne lub poczęte w okolicznościach związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

Do inicjatywy dołączyło się wiele organizacji społecznych, m.in. Fundacja Pro – Prawo do życia, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz Instytut im. Ks. Piotra Skargi, Fundacja Życie. W ciągu kilku najbliższych tygodni rozpocznie się zbiórka podpisów pod projektem. Projekt zdążył już skrytykować Adrian Zandberg z partii „Razem”, pisząc m.in. o „zmuszaniu kobiet do donoszenia ciężko upośledzonych płodów”, a ministra zdrowia nazwał „talibem”. Z kolei „Gazeta Wyborcza” straszy mającą się ich zdaniem rozpętać „wojną światopoglądową”.

Mas/gosc.pl

 

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.