UE będzie za nasze pieniądze finansować mordowanie dzieci? Ordo Iuris alarmuje

Model nienarodzonego dziecka/fot. ilustracyjne/fot. FreeImages

– Działająca przy Parlamencie Europejskim Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) zwróciła się z apelem do państw Unii Europejskiej o finansowanie działalności organizacji proaborcyjnych. Taką tezę zawarła w opinii na temat projektu raportu przygotowywanego przez PE – alarmuje Instytut Ordo Iuris. Dokument ten dotyczył stanu tzw. praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie w 2018 roku.

FEMM w dokumencie jest „zaniepokojone” z powodu nie przedstawienia przez Komisję Europejską strategii zwalczającej rzekomo wzrastający „sprzeciw wobec praw kobiet” na świecie, tzw. wobec prawa do mordowania dzieci i antykoncepcji.

– FEMM stwierdził przy tym, że tzw. zdrowie i prawa reprodukcyjne i seksualne należą do podstawowych praw człowieka. To niejasne i kontrowersyjne pojęcie obejmuje m.in. postulaty wprowadzenia legalizacji zabójstwa prenatalnego czy obowiązkowej edukacji seksualnej według wytycznych WHO. Według Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, Unia Europejska ma obowiązek podejmować działania zewnętrzne w tym zakresie w związku z Celami Zrównoważonego Rozwoju – podaje Ordo Iuris.

Ponadto FEMM chce, by w treści raportu o stanie demokracji i tzw. prawach człowieka zamieszczone zostało potępienie wprowadzenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa zasady „global gag rule”. Chodzi o zakaz wobec rządu federalnego USA dotyczący finansowania organizacji pozarządowych promujących lub przeprowadzających mordowanie dzieci.

– FEMM apeluje do Unii Europejskiej, aby rozważyła „wypełnienie finansowej luki” powstałej w wyniku decyzji administracji Trumpa, co, de facto, oznacza sfinansowanie ze środków unijnych działalności organizacji proaborcyjnych, w tym słynnego International Planned Parenthood Federation. Ponadto, FEMM wzywa do systematycznego, kompleksowego planu działania, mającego zaangażować chłopców i mężczyzn w walkę z przemocą wobec kobiet i mężczyzn, która zdaniem Komisji jest wynikiem panujących „norm i stereotypów płciowych” – zaznacza Ordo Iuris.

– Komisja FEMM po raz kolejny nie tylko opowiada się przeciwko prawu do życia, ale dąży do tego, aby z budżetu wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej finansowana była działalność organizacji proaborcyjnych. Realizacja tego postulatu byłaby kolejnym krokiem w narzuceniu państwom unijnym legalizacji uśmiercenia dziecka nienarodzonego – mówi Magdalena Olek, ekspert Instytutu Ordo Iuris.

Raport o stanie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityce Unii Europejskiej w tym zakresie jest wydawany przez PE co roku w formie rezolucji. W dokumencie zwraca się uwagę na zagrożenia, które pojawiły się w poprzednim roku oraz wskazuje kierunki działań, jakie powinna podjąć Unia Europejska, by zapobiec dalszemu naruszaniu tzw. standardów demokratycznych.

ordoiuris.pl

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.