Niepokalane Poczęcie Maryi

Dzisiaj przypada kolejna rocznica ogłoszenia przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Choć ta prawda wiary istniała w świadomości Kościoła od zarania jego dziejów, pierwsze oficjalne wzmianki o niej pojawiły się dopiero u św. Augustyna z Hippony. 

8 grudnia 1854 roku papież Pius IX oficjalnie ogłosił w bulli  „Ineffabilis Deus” dogmat wiary o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny jako element Boskiego Objawienia.  Był to jeden z dwóch przypadków w najnowszej historii, kiedy biskup Rzymu ogłosił coś ex-cathedra, czyli nieomylnie. Wiara w ten dogmat była tak silna, że już 8 lat przed jego ogłoszeniem amerykańscy biskupi oddali swoich wiernych właśnie Niepokalanemu Poczęciu. Ponadto modlitwa, znana jako Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, powstały dużo wcześniej, a ich treść została zatwierdzona przez papieża Sykstusa IV w  1476 roku (w treści modlitwy czytamy m.in. „Niepokalana, czystsza niźli aniołowie”, czy „W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była”).

Przed wydaniem dokumentu, w 1849 roku papież wysłał listy do wszystkich biskupów, by dowiedzieć się, jak głęboka jest wiara w Niepokalane Poczęcie oraz czy istnieje potrzeba ogłaszania takiego dogmatu. Biskupi potwierdzili to pragnienie stosunkiem 546 do 56 głosów.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu jest odrzucany przez prawosławie oraz heretyckie schizmy.

Maj/kosciol.pl, pch24.pl

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.