Raport NIK dot. standaryzacji komend i komisariatów kompromituje PO-PSL

foto: Dave Conner, licencja CC BY 2.0 via wikimedia commons
foto: Dave Conner, licencja CC BY 2.0 via wikimedia commons

Raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) nie pozostawia złudzeń. Program standaryzacji komend i komisariatów Policji został przygotowany przez rząd PO  nierzetelnie, a jego realizacja była obarczona wieloma błędami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za czasów koalicji PO-PSL zaproponowało i wprowadziło w życie Program bez niezbędnych konsultacji z jednostkami Policji, które odpowiadały za prowadzenie inwestycji. W efekcie zwiększyło to zbędne koszty.

Głównym celem „Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji” była poprawa warunków obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komend i komisariatów. Program ten zakładał również stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego tych placówek. Kontrolowany program był jednym z elementów szeroko pojętego procesu modernizacji Policji.

W ramach Projektu przyjęte być miały nowe rozwiązania architektoniczne. Zdaniem NIK wielokrotnie jednostki zmuszono do wdrożenia tych nowości, mimo iż często ich realizacja była często droższa od stosowanych dotychczas rozwiązań. „Rozwiązania architektoniczne przyjęte w Programie spowodowały konieczność poniesienia w wielu jednostkach kosztów nawet o 50 proc. większych – od przeciętnej ceny 1 m2 nowej komendy lub komisariatu – niż wcześniej zakładano” – czytamy w raporcie NIK.

Założenia ogólne nie uwzględniały często specyfiki lokalnych uwarunkowań i stały się przez to niecelowe i niegospodarne, w konsekwencji narażając Policję na poniesienie dodatkowych kosztów. Ponadto odgórne modele architektoniczne musiały być często poprawiane, co generowało kolejne koszty.

„Nie wypracowano zakładanego jednolitego i spójnego modelu komendy i komisariatu Policji, jednolitego standardu obsługi obywateli ani standardu pracy dla policjantów i pracowników cywilnych, które miały być efektem wykonania założeń Programu” — podkreśla NIK w swoim raporcie. W raporcie przytoczono tak kuriozalne fakty, jak np. konieczność zakupu biurek po 1,6 tys. za sztukę, gdy podobny model kosztował 439 zł czy zakup foteli za 1,5 tys. za sztukę, gdy podobny mebel był wart 263 zł.

„W piśmie poinformowano Grzegorza Karpińskiego – Sekretarza Stanu w MSW, że »Policja w ramach Programu kończy realizację szeregu zadań inwestycyjnych i remontowych i przystępuje do zakupu wyposażenia kwaterunkowo-biurowego. Na tym etapie docierają do KGP sygnały, że ścisłe przestrzeganie zapisów Księgi Standaryzacji dotyczące standardu mebli i wyposażenia, w jakie mają zostać wyposażone komendy i komisariaty Policji spowoduje znaczący wzrost kosztów ich zakupu«.

Według sporządzonego przez BLP zestawienia, cena zakupu np.:

− biurka gabinetowego wskazanego w Księdze Standaryzacji wynosiła 1,6 tys. zł, podczas gdy ww. biurko o zbliżonej stylistyce i funkcjonalności można nabyć za cenę 439,11 zł;

− regału meblowego z szafą, wskazanego w Księdze Standaryzacji, wynosiła 1,6 tys. zł, podczas gdy ww. regał o zbliżonej stylistyce i funkcjonalności można nabyć za cenę 430,50 zł;

− fotela obrotowego, wskazanego w Księdze Standaryzacji, wynosiła 1,5 tys. zł, podczas gdy ww. fotel o zbliżonej stylistyce i funkcjonalności można nabyć za cenę 263 zł;

− siedziska do palarni, wskazanego w Księdze Standaryzacji, wynosiła 1,5 tys. zł, podczas gdy ww. siedzisko o zbliżonej stylistyce i funkcjonalności można nabyć za cenę 209,33 zł” – przytacza NIK.

„Podsumowując propozycje zmian, stwierdzono, że »wskazane w Księdze Standaryzacji meble są wzorami zastrzeżonymi produkowanymi przez jedną firmę«” – czytamy dalej w dokumencie.

Osobną kwestią było wprowadzenie nowego logo i nowego symbolu Policji, przy jednoczesnym niewycofywaniu starego, co doprowadziło do niemałego zamieszania.

NIK podkreśla, że wiązało się to z obowiązkiem wykorzystywania w elementach identyfikacji wizualnej dodatkowo płatnej czcionki. „Narażenie Policji na ponoszenie tego rodzaju wydatków wynikało z nierzetelnego sformułowania oczekiwań wobec twórców logo i symbolu Policji” – ocenili kontrolerzy.

We wnioskach systemowych sformułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli i skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ujęto m.in., że wypracowywanie optymalnego modelu komisariatu lub komendy powinno być poprzedzone rzetelnymi konsultacjami z terenowymi jednostkami Policji, tak, aby uwzględnione zostały uwarunkowania regionalne i wymogi lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

NIK ocenił także, iż celowe jest podjęcie działań przez szefa MSWiA w celu uzyskania prawa do nieograniczonego wykorzystywania czcionek we wszystkich oczekiwanych obszarach. Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała również, by Policja zunifikowała swoje znaki, gdyż jest to niezbędne nie tylko w modernizowanych komendach i komisariatach, lecz także na wszystkich pozostałych budynkach oraz w informacjach zamieszczanych na stronach internetowych Policji, w Biuletynach Informacji Publicznej, na umundurowaniu, wyposażeniu a także we wszystkich pozostałych sferach funkcjonowania tej jednostki. Będzie to pomocne dla obywateli przy identyfikowaniu kluczowej służby, stojącej na straży porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Maj/wpolityce.pl, pch24.pl

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com. Prosimy o wsparcie dla naszej działalności. Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/u56t7c

Więcej artykułów autora - Strona autora

Śledź mnie na:
FacebookYouTube

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com. Prosimy o wsparcie dla naszej działalności. Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/u56t7c

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.