Ruch Narodowy: odrzućcie strategię walki politycznej

Fb.com/partiaRuchNarodowy

Biuro Prasowe Ruchu Narodowego wydało oświadczenie ws. kryzysu politycznego wokół reformy sądownictwa. Prezentujemy jego pełną treść.

Stanowisko Ruchu Narodowego ws. kryzysu politycznego wokół reformy sądownictwa

Podjęta przez rząd próba reformy wymiaru sprawiedliwości stała się w ostatnich tygodniach przyczyną ostrego konfliktu społecznego i politycznego. W związku z tym Zarząd Ruchu Narodowego prezentuje poniższe stanowisko polityczne.

  1. W swoim programie politycznym, zaprezentowanym w grudniu 2016 roku, Ruch Narodowy pisał: „Naprawa wymiaru sprawiedliwości jest zadaniem nie na lata, lecz na dziesięciolecia. Problemy trzeciej władzy są głęboko zakorzenione i bardzo trudne do pokonania. Nie da się ich rozwiązać w drodze pojedynczej, drastycznej reformy – konieczna jest długotrwała, konsekwentna praca nad kadrami, instytucjami i prawem. Nic nie usprawiedliwia jednak rządu, który nie podejmie choćby próby takich działań.” Wśród propozycji reform sądownictwa, które należy podjąć, Ruch Narodowy w swoim programie wskazał m.in.:

– przeciwdziałanie selekcji negatywnej do zawodu sędziego
– zwiększenie wymogów wobec kandydatów na sędziów
– wstrzymanie reprodukcji postkomunistycznych układów personalnych w sądownictwie
– zwiększenie liczebności personelu pomocniczego w sądach
– wzmocnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów
– eliminowanie z sądów osób skompromitowanych
– skrócenie czasu postępowań sądowych
– szersze korzystanie z pomocy sądowej przy przesłuchaniach
– zmniejszenie liczby zamawianych opinii i skrócenie terminów dostarczenia ich przez biegłych
– skrócenie terminów doręczeń pism i informatyzacja tego procesu
– zwiększenie udziału czynnika społecznego we współsprawowaniu władzy sądowniczej

2. Reformy przygotowane nieoficjalnie przez rząd tylko w skromnej części realizują powyższe postulaty programowe Ruchu Narodowego. Zakres i kształt zaproponowanych reform, a także styl ich forsowania i uchwalania, nie przekonały Ruchu Narodowego do ich poparcia, dlatego głos prezesa Ruchu Narodowego w debacie Sejmowej był głosem krytycznym, a stanowisko wyrażone w głosowaniu – wstrzymujące się.

3. Jesteśmy przekonani, że prawdziwa reforma sądownictwa musi być przygotowana w perspektywie, jaką opisaliśmy w swoim programie: długotrwałej i konsekwentnej pracy, a nie jednej, skokowej i drastycznej reformy. Nie oznacza to, że jesteśmy przeciwni głębokim zmianom kadrowym na szczycie polskiego sądownictwa, ale muszą być one częścią jasnej i zrozumiałej długofalowej koncepcji, która jest poważnie uzasadniona, poddana zwyczajowym konsultacjom i w normalnym tempie uchwalana w parlamencie i wdrażana w życie. Nie mamy złudzeń co do oporu z jakim spotka się jakakolwiek próba reformy szczytów polskiego sądownictwa i właśnie dlatego uważamy, że proces takiej reformy nie może być realizowany w nieprzemyślany sposób i w tempie uniemożliwiającym prawidłową pracę legislacyjną.

4. Pragniemy podkreślić, że niezawisłe i sprawiedliwe sądy, kultura prawna oparta na uniwersalnej moralności chrześcijańskiej i przywiązanie do praworządnego państwa są częścią polskiej tradycji politycznej, wpisującej nasz kraj w dziedzictwo kulturowe cywilizacji łacińskiej. Niezwykle groźna dla naszej narodowej tradycji i tożsamości jest sytuacja, w której kojarzony z prawicą rząd zdaje się lekceważyć wartość praworządności i niezawisłości sądów, zaś wartości te deklarują wyłącznie uczestnicy protestów gromadzących się pod hasłami „demokracji liberalnej” i „zachodnich standardów”. Ruch Narodowy wzywa partię rządzącą do potraktowania tych zagadnień z należytą powagą, tak aby było jasne, że niezawisłość sądów i praworządność są dla rządu wartością, a reformy sądownictwa mają służyć ich umocnieniu i odbudowie. Wymaga to odpowiedniej komunikacji ze społeczeństwem, której nie da się prowadzić próbując realizować reformy chaotycznie i z zaskoczenia.

5. Weto prezydenta RP Andrzeja Dudy dla ustaw reformujących KRS i SN jest szansą na ponowne i spokojne przemyślenie celów i kształtu zmian, a także na ich dobre przygotowanie i normalne przedyskutowanie. Ruch Narodowy wzywa wszystkie partie widzące potrzebę poprawy stanu polskiego sądownictwa do przedstawienia własnych pozytywnych propozycji zmian. Sami również włączymy się w tę dyskusję.

6. Ruch Narodowy z zaniepokojeniem przyjmuje naciski zagraniczne na polskie państwo, mające na celu ochronę status quo w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jest dla nas oczywiste, że żadne czynniki zagraniczne nie mają prawa wpływać na wewnętrzny ustrój polskiego życia zbiorowego i dynamikę polskich procesów społecznych. Jeszcze bardziej niepokojące są płynące z zagranicy inspiracje, by dotychczas pokojowe protesty społeczne przeciw działaniom partii rządzącej przekształcić w tzw. majdan, czyli wzorowane na wydarzeniach z Kijowa próby okupacji i paraliżu instytucji państwowych poprzez duże grupy obywateli. Zwracamy uwagę, że mimo pozornie pokojowej retoryki takie zamiary są sprzeczne z prawem, a próba ich realizacji w oczywisty sposób musi prowadzić do konfrontacji fizycznej. Propozycje takie są więc próbą zainfekowania polskiej polityki rzeczywistym i groźnym ekstremizmem politycznym, mającym na celu destabilizację państwa.

7. Apelujemy do wszystkich opozycyjnych sił politycznych o odrzucenie strategii walki politycznej, opierającej się o szukanie legitymacji i poparcia dla własnych działań w zagranicznych mediach, partiach i organizacjach. Jedynym akceptowanym w Polsce sposobem walki politycznej musi być szukanie poparcia u Polaków i przekonywanie ich do swych racji. Na zewnątrz mamy dbać o dobre imię naszej Ojczyzny, a nie prześcigać się w rozpowszechnianiu opinii niekorzystnych dla rządu, którego politykę kontestujemy. Pragniemy przypomnieć, że kiedy rząd PO łamał nasze prawa obywatelskie i dopuszczał się różnych nadużyć Ruch Narodowy nigdy nie kolportował informacji na ten temat zagranicą, natomiast starał się uświadamiać Polaków o potrzebie zmiany władzy. Wzywamy polityków opozycji do analogicznej postawy i definitywnego odrzucenia balansującego na granicy zdrady narodowej hasła „Ulica i zagranica”.

Zarząd Główny Ruchu Narodowego

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Enable Notifications    OK No thanks