Układ Warszawski

foto: Fenn-O-maniC, licencja CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
foto: Fenn-O-maniC, licencja CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

14 maja 1955 podpisano Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej, zwany potocznie Układem Warszawskim. Sojusz polityczny zawarty z inicjatywy ZSRR umieszczał całą grupę państw, z Polską włącznie, w sojuszniczy blok, kształtując tym samym układ sił w Europie.

Powołanie do życia Układu Warszawskiego było bezpośrednią reakcją ZSRR na włączenie Niemiec Zachodnich w struktury NATO i umieszczenie na ich terenie baz amerykańskich. Dokument potwierdzający istnienie Układu podpisano 14 maja 1955 r. w Warszawie, stąd jego potoczna nazwa. Zasady obowiązujące członków Układu określił I Sekretarz KPZR Nikita Chruszczow.

W dokumencie znalazło się wiele górnolotnych określeń odwołujących się do „pokoju”, jednak głównym celem paktu, podobnie jak NATO z USA, była współpraca militarna państw satelickich ze Związkiem Radzieckim – tzw. demoludów. W razie ataku na którekolwiek z państw Układu, pozostali sygnatariusze mieli obowiązek interwencji. Układ Warszawski rozwiązano w 1991 r., po rozpadzie ZSRR. Głównym dowódcą wojsk Układu był I Zastępca Ministra Obrony ZSRR, a Sztaby armii poszczególnych państw członkowskich podlegały X Zarządowi Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego.

W skład Układu wchodziły poza ZSRR następujące kraje: PRL, Ludowa Republika Bułgarii, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Rumuńska Republika Ludowa, Węgierska Republika Ludowa oraz Niemiecka Republika Demokratyczna (w latach 1956-1990). Do Układu należała również przez pewien czas Ludowa Republika Albanii,  która zawiesiła swoje członkostwo w 1960 r. i ostatecznie wystąpiła z grona sygnatariuszy w 1968 r.

MGOT/wiki

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.