Ustawa o policji i służbach przyjęta

foto: Dave Conner, licencja CC BY 2.0 via wikimedia commons
foto: Dave Conner, licencja CC BY 2.0 via wikimedia commons

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy dotyczącą pracy służb specjalnych i policji. Nowela ułatwi służbom zdobywanie informacji potrzebnych do prowadzenia śledztwa. Jak można było się spodziewać, nie przypadła do gustu opozycji.

– Ustawa porządkuje i ogranicza kompetencje służb uprawnionych do kontroli operacyjnej poprzez szczegółowe określenie procedur działania, prowadzenia rejestrów, nadzoru, oraz wprowadzenie kontroli sądów – ocenia Kancelaria Prezydenta. Nowela przyjęta została przez Sejm 15 stycznia, wejdzie w życie natomiast 7 lutego. Zmiany dotyczyć będą kompetencji policji, straży granicznej, żandarmerii wojskowej, ABW, agencji wywiadu, służby kontrwywiadu i wywiadu wojskowego, służby celnej, CBA i kontroli skarbowej. Regulować będzie zasady inwigilacji podejrzanych, m.in. stosowania podsłuchu.

Opozycja straszy „państwem policyjnym”. Najwięcej kontrowersji budzi zapis o danych z komunikacji elektronicznej. Zezwoli m.in. na prostszą możliwość uzyskania danych internetowych w przypadku, gdy ułatwi to zapobieganie i wykrywanie przestępstw bądź ratowanie życia. Obecnie dostęp do tych danych często bywa utrudniony, ponieważ odpowiednie służby muszą prosić o nie operatorów sieci. Wbrew temu, co mówi opozycja, nie nastąpi jednak „permanentna inwigilacja”. Policja nie będzie czytać rozmów na czatach ani maili – chyba, że sąd wyrazi na to zgodę podczas prowadzonego postępowanie, a taki przepis obowiązuje już dziś i zmianą nie jest.

MGOT/wpolityce.pl

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Więcej artykułów autora

Śledź mnie na:
TwitterFacebook

Kontrrewolucja.net

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.