Rząd znowu robi ukłon wobec LGBT. Dziś „uchwała antydyskryminacyjna”

Rządząca oligarchia czyni kolejny ukłon w kierunku neolewicowych ideologów. Dziś rząd zajmie się „uchwałą antydyskryminacyjną”, która – jak łatwo się domyślić – nie ma na celu walki z dyskryminacją, ale ma za zadanie uprzywilejowanie pewnych małych, ale głośnych i roszczeniowych grup.

Tzw. uchwała antydyskryminacyjna ustanowić ma program o nazwie „Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030”. Program jest de facto wdrażaniem „polityki równościowej” zgodnej z Zachodnimi, lewicowymi standardami.

– Rząd deklaruje, że chodzi o wyeliminowanie w stopniu jak najwyższym dyskryminacji z życia społecznego w Polsce. Hasła stojące za założeniami tej polityki oznaczają w praktyce przede wszystkim uprzywilejowanie w życiu społecznym osób wykazujących odbiegające od normy preferencje seksualne – zaznacza portal pch24.pl.

Program zakłada m.in. „podnoszenie świadomości społecznej w zakresie równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia zasady równego traktowania”, przeciwdziałanie naruszeniom zasady „równego traktowania”, szczególnie ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Oficjalnym uzasadnieniem jest chęć wyeliminowania w jak najwyższym stopniu dyskryminacji z życia społecznego w Polsce.

– Oznacza to konieczność oddziaływania na tworzenie i stosowanie prawa, ład instytucjonalny oraz zachowania społeczne tak, aby nie była naruszana zasada równego traktowania określona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązujących aktach prawa krajowego i międzynarodowego – czytamy.

– Polityka państwa na rzecz równego traktowania wymaga kompleksowego, ponadsektorowego podejścia, przełamującego dotychczasowe schematy. Konieczne jest ustanowienie całościowych ram polityki krajowej na rzecz równego traktowania. Taką właśnie rolę ma pełnić drugi Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania – napisano w uzasadnieniu.

Poza „polityką antydyskryminacyjną”, program obejmuje również zabezpieczenie społeczne, pracę, edukację, sferę zdrowotną, „budowanie świadomości”, dostęp do dóbr i usług, gromadzenie danych, badania oraz koordynację.

szkic zastrzeżony przez wydawcę kontrrewolucja.net

Przekaż wieści dalej!

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com. Jeśli chcesz na wesprzeć, możesz zrobić to za pomocą zrzutki w tym linku: https://zrzutka.pl/gkvmg5

Więcej artykułów autora - Strona autora

Śledź mnie na:
FacebookYouTube

Kontrrewolucja.net

Zespół portalu Kontrrewolucja.net. Kontakt: kontrrewolucja.net@gmail.com. Jeśli chcesz na wesprzeć, możesz zrobić to za pomocą zrzutki w tym linku: https://zrzutka.pl/gkvmg5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Kontrrewolucja.net