26 września 2023

75. rocznica zrzutu

Kontrrewolucja.net