Marszałek Sejmu blokuje inicjatywę prolife?

„Marszałek Sejmu uznał, że zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej >>Stop aborcji<< posiada braki formalne, gdyż nie przewiduje skutków finansowych

Czytaj dalej

Edukacja seksualna i antykoncepcja to „prawa dziecka”?

Komitet Praw Dziecka ONZ uznał, że poziom szkolnej edukacji seksualnej jest niewystarczający. Dezaprobatę urzędników wzbudził również fakt, że młodzież ma

Czytaj dalej
Kontrrewolucja.net