Genewa reguluje religijność w szkołach

Tuż przed początkiem nowego roku szkolnego świecki kanton Genewa wydał wytyczne dla nauczycieli jak radzić sobie z kwestiami religijnymi w

Czytaj dalej
Kontrrewolucja.net