Odbyło się zebranie polskiego episkopatu. Jak zawsze brak reakcji na aberracje liturgiczne i niesprawiedliwości poza molestowaniem

Głównymi tematami 380-ego dwudniowego spotkania biskupów w Płocku było duszpasterstwo rodzin i prewencja nadużyć wobec małoletnich. Biskupi rozmawiali na temat

Czytaj dalej

Episkopat wyraźnie o kampanii sodomitów

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało komunikat odnośnie akcji środowisk pederastów pod hasłem „Przekażmy sobie znak pokoju”. Podkreślają, że akcja, w

Czytaj dalej
Kontrrewolucja.net