Moderniści atakują Kongregację Doktryny Wiary

„Postępowe duchowieństwo” domaga się reformy Kongregacji Doktryny Wiary (sic!). Obecne procedury mają „naśladować europejski absolutyzm XVI i XVII wieku”. Wśród

Czytaj dalej
Kontrrewolucja.net