Pomagasz uzależnionej ciężarnej zerwać z nałogiem? Według partii Razem jesteś nazistą!

W Sejmie pojawił się projekt, który zakłada możliwość umieszczenia ciężarnych kobiet nadużywających alkoholu w placówce leczącej nałogi. Projekt rozsierdził przedstawicieli

Czytaj dalej
Kontrrewolucja.net