Marszałek Sejmu blokuje inicjatywę prolife?

„Marszałek Sejmu uznał, że zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej >>Stop aborcji<< posiada braki formalne, gdyż nie przewiduje skutków finansowych

Czytaj dalej
Kontrrewolucja.net