Kościoły prawosławne również przeciwko konwencji genderowej. Polska wciąż ją popiera

Komitet Przedstawicieli Kościołów Prawosławnych przy Unii Europejskiej wypowiedział się stanowczo przeciwko Konwencji Stambulskiej zwaną także konwencją genderową. Rząd PiS, mimo

Czytaj dalej
Kontrrewolucja.net